BUGET DIN TOATE SURSELE DE VENITURI

Buget pe surse financiare - BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020 ~ 2022
Buget pe surse financiare - BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019 ~ 2021
Situația plăților
În curs de actualizare...
Situația drepturilor salariale stabilite, potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative
În curs de actualizare...