HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2019

In curs de actualizare...
Nr. crt. Hotărâre Data
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2018

Nr. crt. Hotărâre Data
33. Hotărâre privind APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2017. 30.05.2018
32. Hotărâre privind modificarea, prin act aditional, a Contractul cadru de inchiriere a suprafetelor de izlazuri comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti, inregistrat cu nr 5720/31.05.2016 incheiat intre Comuna Petresti si Asociata crescatorilor de animale Mihai Greci. 30.05.2018
31. Hotărâre privind aprobarea PUZ pentru suprafata de 836 mp, situata in intravilanul satului Greci, strada Principala, nr.226, comuna Petresti, nr. cadastral 70683, pentru "Construire vulcanizare autor, fosa vidanjabila si grajd imprejmuire. 30.05.2018
30. Hotărâre privind respingerea proiectului de hotarare privind acordul de principiu in vederea intocmirii PUZ-ului pentru suprafata de 20.000 mp situata in sat Gherghesti, T26 P427/1, pentru Exploatare agregate minerale cu realizare de bazin pisicol in perimetrul Greci 3, comuna Petresti, judetul Dambovita. 30.05.2018
29. Hotărâre privind aprobarea alocarii sumei de 9000 lei pentru sarbatorirea Zilei de 1 iunie 2018 - Ziua Copilului. 30.05.2018
25. Hotărâre privind aprobarea instrumentarii proiectului "Instalare de dispozitive WIFI in spatii publice" prin aplicarea la Programul de finantare al COmisiei Europene Wifi EU. 26.04.2018
24. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local si listei de investitii in trim II anul 2018. 26.04.2018
23. Hotărâre privind predarea retelelor de canalizare din comuna Petresti catre operatorul serviciilor de apa si canalizare SC COMPANIA DE APA SA. 26.04.2018
22. Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Petresti. 26.04.2018
21. Hotărâre privind alocarea sumei de 3000 lei pentru desfasurarea proiectului "Trecut, prezent si viitor " la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de pe teritoriul comunei Petresti. 26.04.2018
19. Hotărâre privind actualizarea Regulamentului de aplicare a O.G. 21/2002 , privind normele de gospodarire comunala pe teritoriul comunei Petresti. 29.03.2018
18. Hotărâre privind INCETAREA CONTRACTULUI CADRU DE INCHIRIERE A SUPRAF DE ISLAZURI COMUNALE AFLATE IN DOMENIUL DE ISLAZURI COMUNALE AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI PETRESTI INREGISTRAT CU NR 5676/31.05.2016 INCHEIAT INTRE COMUNA PETRESTI SI ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE CRETANI PETRESTI. 29.03.2018
17. Hotărâre privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei sportive "Coada Izvorului" in anul 2018. 29.03.2018
16. Hotărâre privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei sportive "Vointa Ionesti" in anul 2018. 29.03.2018
15. Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, in vederea vanzarii, a terenului, curti constructii, intravilan, in suprafata de 263 mp, situat in sat Ionesti (Lanarie), strada Principala, nr.416 , comuna Petresti, judet Dambovita. 29.03.2018
10. Hotărâre privind modificare HCL nr.7/14.02.2018 privind aprobarea valorii de investire a proiectului intitulat "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA" si solicitarea unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului pentru implementara proiectului.. 27.02.2018
08. Hotărâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada martie-mai 2018. 27.02.2018
07. Hotărâre privind aprobarea valorii de investitie a proiectului intitulat "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA" si solicitarea unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului pentru implementarea proiectului.. 14.02.2018
06. Hotărâre privind privind aprobarea bugetului local si a listei de investitii pentru anul 2018. 14.02.2018
05. Hotărâre privind aprobarea utilizarii din fondul de rulment a sumei de 151.000 lei. 07.02.2018
04. Hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare intre judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita, Scoala Gimnaziala Speciala Targoviste si UAT Petresti prin Cosiliul Local Petresti in vederea sustinerii financiare a transportului elevilor cu cerinte educationale din invatamantul special. 31.01.2018
03. Hotărâre privind actualizarea sumelor necesare asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii "Reabilitare gradiniuta cu program normal sat Greci, comuna Petresti, judetul Dambovita". 31.01.2018
02. Hotărâre privind actualizarea sumelor necesare asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii "Reabilitare scoala generala Gherghesti, comuna Petresti, judetul Dambovita". 31.01.2018
01. Hotărâre privind modificarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din comuna Petresti, in anul scolar 2018-2019. 31.01.2018
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2017

Nr. crt. Hotărâre Data
99. Hotărâre privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Petresti. 28.12.2017
98. Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor loxale pe anul 2018. 28.12.2017
97. Hotărâre privind stabilizarea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale "Administratie" utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petresti si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Petresti. 28.12.2017
96. Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivel judetean cu destinatie speciala de salubrizare pentru 2018. 28.12.2017
95. Hotărâre privind actualizarea redeventei contractelor de inchiriere a islazuriloe comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti. 28.12.2017
89. Hotărâre privind reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din comuna Petresti in anul scolar 2018-2019. 28.11.2017
88. Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente, chirii si alte venituri, datorate bugetului local de catre persoanele fizice si juridice de pe raza administrativ teritoriala a comunei Petresti. 28.11.2017
87. Hotărâre privind alocarea unor sume de bani din Bugetul Local al comunei Petresti pe anul 2017 , pentru organizarea unor manifestari traditionale cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou. 28.11.2017
86. Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei in vederea organizarii "Pomul de Craciun 2017" pentru copiii din invatamantul preuniversitar din comuna Petresti. 28.11.2017
85. Hotărâre privind aprobarea alocarea sumei de 15.000 lei pentru ziua de Mos Nicolae organizata prescolarilor si celor de la clasa pregatitoare din comuna Petresti. 28.11.2017
82. Hotărâre privind aprobarea distribuirii unor terenuri in folosinta gratuita pentru constructii locuinta conf Leg.15/2003. 26.10.2017
81. Hotărâre privind modificarea listei de investitii pe anul 2017. 26.10.2017
80. Hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr 57/1394/2012 dintre comuna Petresti, prin Consiliul Local Petresti, cu judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita pentru realizarea obiectivului "Modernizare drumuri locale in comuna Petresti". 26.10.2017
79. Hotărâre privind incetarea contractului cadru de inchiriere a suprafetelor de izlazuri comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti, inregistrat cu nr 5727/31.05.2016 incheiat intre comuna Petresti si Asociatia Crescatorilor de bovine, ovine si caprine Ionesti Lanarie. 26.10.2017
78. Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 2000 lei domnului Ioftac Ion. 26.10.2017
67. Hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul "Amenajare zona de picnic in satul Gherghesti". 31.08.2017
66. Hotărâre privind modificarea prin act aditional al Contractului cadru de inchiriere de izlazuri comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti, inregistrat cu nr 5726/31.05.2016 incheiat intre comuna Petresti si Asociatia crescatorilor de animale si a producatorilor de legume "Ionica". 31.08.2017
61. Hotărâre privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Petreşti. 29.08.2017
60. Hotărâre privind sustinerea financiara a Asociatiei sportive „ Coada Izvorului” în anul 2017. 29.08.2017
59. Hotărâre privind sustinerea financiara a Asociatiei sportive "Coada Izvorului" in anul 2017. 29.08.2017
58. Hotărâre privind aprobarea participarii comunei Petresti in calitate de actionar la infiintarea Societatii ECOS Dambovita S.A, persoana juridica de drept privat, operator specializat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii, deseurilor solide in judetul Dambovita”. 29.08.2017
56. Hotărâre privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale” Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petresti si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Petresti. 29.08.2017
55. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Petresti in comisia de concurs pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant de pe raza comunei Petresti. 29.08.2017
54. Hotărâre privind incetarea Contractului cadru de inchiriere a suprafetelor de izlazuri comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti, inregistrat cu nr.. 5675/31.05.2016 incheiat intre Comuna Petresti si Asociatia crescatorilor de animale Albulesti- Petresti,. 29.08.2017
53. Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta, in suma de 500 lei, d-nei Tudor Marieana. 29.08.2017
51. Hotărâre privind aprobare PUZ-lui pentru suprafata de 9.344 mp situata T 30, P 485/4, pentru “Exploatare agregate minerale cu realizare bazin piscicol”. 15.06.2017
50. Hotărâre privind alocarea sumei de 3.000 lei pentru desfasurarea proiectului „ Trecut ,prezent si viitor” la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de pe teritoriul comunei Petresti. 15.06.2017
49. Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru desfasurarea proiectului „ Şcoala de vara”la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de pe teritoriul comunei Petresti. 15.06.2017
48. Hotărâre privind sustinerea financiara a Parohiei Ionesti în anul 2017 cu suma de 20.000 lei. 15.06.2017
47. Hotărâre privind sustinerea financiara a Parohiei Puntea de Greci în anul 2017 cu suma de 10.000 lei. 15.06.2017
46. Hotărâre privind sustinerea financiara a Parohiei Greci în anul 2017 cu suma de 10.000 lei. 15.06.2017
45. Hotărâre privind sustinerea financiara a Parohiei Petresti în anul 2017 cu suma de 25.000 lei. 15.06.2017
44. Hotărâre privind alocarea sumei de 800 lei elevei MIRESCU G. GEORGIANA DANIELA clasa a VI -a A Scoala Petresti pentru locul I obtinut la olimpiada de religie , faza judeteana si locul 2 la “ Cultura si spiritualitate, faza judeteana. 15.06.2017
43. Hotărâre privind alocarea sumei de 1.000 lei elevei MARIN A. DIANA ELENA clasa a VI -a B Scoala Petresti pentru locul I obtinut la etapa nationala a olimpiadei pentru elevii din mediul rural ,, UNIVERSUL CUNOASTERII PRIN LECTURA''. 15.06.2017
42. Hotărâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie - august 2017. 15.06.2017
41. Hotărâre privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2016. 16.06.2017
40. Hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanţie din partea FGCR IFN S.A. în vederea obţinerii avansului pentru proiectul „ Reabilitare camin cultural in comuna Petresti, judetul Dambovita” finanţat din fonduri europene nerambursabile – prin PNDR 2014 -2020, SUBMASURA 7.2. 15.06.2017
39. Hotărâre privind aprobarea valorii de investitie a proiectului„ Reabilitare camin cultural in comuna Petresti, judetul Dambovita”. 15.06.2017
38. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii in trim II anul 2017. 15.06.2017
37. Hotărâre privind sustinerea financiara a Asociatiei sportive „ Vointa Ionesti” în anul 2017. 24.05.2017
36. Hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliului local, serviciile publice subordonate acestuia si Primaria comunei Petresti. 24.05.2017
35. Hotărâre privind repartizarea Daciei Logan catre Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Petresti. 24.05.2017
34. Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 9.000 lei, pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2016– Ziua Copilului. 24.05.2017
33. Hotărâre privind modificarea , prin act aditional, a Contractul cadru de inchiriere a suprafetelor de izlazuri comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti, inregistrat cu nr. 5676/31.05.2016 incheiat intre Comuna Petresti si Asociatia crescatorilor de animale Cretani- Petresti. 24.05.2017
32. Hotărâre privind actualizarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primariei comunei Petresti pentru anul 2017. 24.05.2017
30. Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului teren de 29,60 mp , situat în incinta Caminului Cultural Ionesti, comuna Petresti, in vederea infiintarii unei farmacii. 18.04.2017
29. Hotărâre privind aprobarea cofinantarii Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita, in perioada 2014-2020. 18.04.2017
28. Hotărâre privind incetarea Contractului cadru de inchiriere a suprafetelor de izlazuri comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti, inregistrat cu nr. 5668/31.05.2016 incheiat intre Comuna Petresti si Asociatia crescatorilor de animale Palade -Ionesti. 18.04.2017
26. Hotărâre privind “ Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Petresti”. 18.04.2017
25. Hotărâre privind modificarea , prin act aditional, a Contractul cadru de inchiriere a suprafetelor de izlazuri comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti, inregistrat cu nr. 5720/31.05.2016 incheiat intre Comuna Petresti si Asociatia crescatorilor de animale Mihai-Greci,. 18.04.2017
24. Hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei in vederea organizarii evenimentului Sarbatori Pascale 2017. 18.04.2017
23. Hotărâre privind organizarii “ Zilele comunei Petresti” , Editia a XI-a. 18.04.2017
22. Hotărâre privind aprobarea PUZ-lui pentru suprafata de 19.984 mp, situata in T 34, P628/7 cu nr. cadastral 71630 , pentru “ Realizare de bazin piscicol prin exploatare agregate minerale”. 18.04.2017
20. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a cofinantarii pentru investitia “Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public prin montare de iluminat cu LED in comuna Petresti, judetul Dambovita". 18.04.2017
19. Hotărâre privind indicatorilor tehnico economici si a cofinantarii pentru investitia “Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Petresti". 18.04.2017
18. Hotărâre privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Petreşti". 18.04.2017
17. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a cofinantarii pentru investitia “Reabilitare scoala generala Gherghesti, comuna Petresti judetul Dambovita". 18.04.2017
16. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a cofinantarii pentru investitia “Reabilitare scoala generala Petresti, comuna Petresti judetul Dambovita". 18.04.2017
15. Hotărâre privind indicatorilor tehnico economici si a cofinantarii pentru investitia “Reabilitare gradinita cu program normal sat Greci , comuna Petresti judetul Dambovita ". 18.04.2017
14. Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţii „ Infiintare targ saptamanal in comuna Petresti”. 13.03.2017
13. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aferenti proiectului „ Infiintare targ saptamanal in comuna Petresti”. 13.03.2017
12. Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, pe anul 2017, la nivelul comunei Petresti, judetul Dambovita. 13.03.2017
11. Hotărâre privind infiintarea Serviciului Pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al comunei Petresti. 13.03.2017
10. Hotărâre privind aprobarea folosirii, cu titlul gratuit, a Salii de sport Greci, de catre Detasamentul de pompieri Gaesti. 13.03.2017
09. Hotărâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada martie - mai 2017. 13.03.2017
08. Hotărâre privind inregistrarea comunei Petresti in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP). 13.03.2017
07. Hotărâre privind constituirea structurii de specialitate in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii lucrarilor de construire/desfiintare la nivelul comunei Petresti. 13.03.2017
06. Hotărâre privind modificarea HCL nr.102/29.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017. 01.02.2017
05. Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie„ Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in comuna Petresti, judetul Dambovita”. 01.02.2017
04. Hotărâre privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici,dupa actualizarea T.V.A-ului, aferenti proiectului„ Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in comuna Petresti, judetul Dambovita”. 01.02.2017
03. Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primariei comunei Petresti pentru anul 2017. 01.02.2017
02. Hotărâre privind aprobarea Conventiei de colaborare intre Consiliul Local Petresti si Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, filiala Dambovita. 01.02.2017
01. Hotărâre privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului de dezvoltare. 13.01.2017
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2016

Nr. crt. Hotărâre Data
108. Hotărâre privind majorarea cu indicele de inflatie, a tarifelor anuale de baza, pentru bunurile imobile concesionate ale comunei Petresti. 29.12.2016
107. Hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare a Comunei Petresti a Instituţiei Primarului Comunei Petresti şi a Consiliului Local al Comunei Petresti. 29.12.2016
106. Hotărâre privind aprobarea planului de actiuni de interes local pentru beneficiarii de ajutor social. 29.12.2016
105. Hotărâre privind Reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din comuna Petresti, in anul scolar 2017 - 2018. 29.12.2016
104. Hotărâre privind aprobarea cotizatiei Comunei Petresti la Asociatia „Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deşeurilor Solide în Judeţul Dâmboviţa”, pentru anul 2017. 29.12.2016
103. Hotărâre privind aprobarea taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2017. 29.12.2016
101. Hotărâre privind aprobarea unui numar de 25 asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2017. 29.12.2016
100. Hotărâre privind rectificarea bugetului local in trim IV anul 2016. 21.12.2016
99. Hotărâre privind rectificarea bugetului local in trim IV anul 2016. 19.12.2016
98. Hotărâre privind alocarea unor sume de bani din bugetul local al comunei Petresti pe anul 2016, pentru organizarea unor manifestări tradiţionale cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou. 08.12.2016
97. Hotărâre privind rectificarea bugetului local in trim IV anul 2016. 08.12.2016
96. Hotărâre privind participarii in calitate de Partener la proiectul ”Scoala cu pasiune. 08.12.2016
95. Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primariei comunei Petresti pentru anul 2017. 08.12.2016
94. Hotărâre privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 4643/01.08.2011 incheiat cu I.I. Ilie Atena- Luminita. 08.12.2016
93. Hotărâre privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 3979/05.09.2006 incheiat cu I.I. Ilie Atena- Luminita. 08.12.2016
92. Hotărâre privind actualizarea redeventei pentru spatiile din Dispensarul Uman Greci cu destinatie medicala, concesionate potrivit prevederilor HGR 884/2004. 08.12.2016
91. Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, in vederea vanzarii prin licitaţie publică, a terenului intravilan cc in suprafata de 2700 mp, situat in sat Petresti , T 19, P 610, punct “ Livada Duzi”. 08.12.2016
90. Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, in vederea vanzarii prin licitaţie publică, a terenului intravilan cc in suprafata de 2359 mp, situat in sat Petresti , strada Principala, nr.68. 08.12.2016
89. Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, in vederea vanzarii, a terenului curti constructii intravilan , in suprafata de 4165 mp, situat in sat Gherghesti, comuna Petresti, judetul Dambovita, punct” Service’, lot 1. 08.12.2016
88. Hotărâre privind actualizarea si insusirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Petresti. 08.12.2016
87. Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Petresti 08.12.2016
86. Hotărâre privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Petreşti. 08.12.2016
85. Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 81/28.11.2013 privind darea in administrare a bunurilor în care-şi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Petresti, proprietate publică, către consiliul de administraţie al Scolii gimnaziale Petresti. 08.12.2016
84. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 87/25.10.2012 -aprobarea PUZ-lui pentru suprafata de 30.751mp, situat in T 24, P424/4/1, P424/5, P424/5/1, P 424/8 si P 424/10, pentru exploatare agregate minerale cu realizare bazin piscicol. 08.12.2016
83. Hotărâre privind alocarea sumei de 9.000 lei in vederea organizarii „ Pomul de Craciun 2016 ” pentru copiii din invatamantul preuniversitar din com. Petresti. 08.12.2016
82. Hotărâre privind aprobarea alocarii sumei de 6.000 lei pentru ziua de Mos Nicolae organizata copiilor prescolari si celor din clasa pregatitoare din comuna Petresti. 08.12.2016
81. Hotărâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2016- februarie 2017. 08.12.2016
80. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local in trim IV anul 2016. 03.11.2016