PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Proiecte de hotărâri 2022
Nr. crt. Denumire Proiect Inițiator

128/
19.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii in trim IV anul 2022.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

127/
16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea unui numar de 45 asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

126/
16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea “ Ziua comunei Petresti”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

125/
16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru actualizarea redeventei contractelor de închiriere a islazurilor comunale aflate în domeniul public al comunei Petresti pentru anul 2023.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

124/
16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind decontarea contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Petresti îşi au domiciliul și localitatea unde se află locul de muncă al acestora, respective Comuna Petresti, Judetul Dambovita.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

123/
16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea actului adițional nr. 1 la Acordul de asociere nr. 336/9330/6264/1973/5496/09.06.2022 în vederea implementării de către Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa și Unitățile administrativ teritoriale Orașul Găești, Comuna Dragodana, Comuna Mogoșani și Comuna Petrești, prin Consiliile Locale, a obiectivului „Drum de legătură pentru creșterea accesibilității în zona urbană a orașului Găești” Consiliul Județean Dâmbovița.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

122/
16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobare indicatorilor tehnico-economici , aferenti obiectivului de investitii “ Covor asfaltic, santuri dalate si podete-strada Legumicultorilor, santuri dalate si podete pe strazile Camin Cultural, Bisericii si Prelungirea Bisericii in Puntea de Greci.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

121/
16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ,,Modernizare drumuri locale cu o lungime de aproximativ 2 km în comuna Petrești, județul Dâmbovița” derulat în asociere de către unitatea administrativ teritorială Comuna Petrești, prin Consiliul Local Petrești și Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

120/
16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici, aferenti proiectului„ Reabilitare santuri prin dalare si inlocuire podete in satul Petresti, pe DN 61.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

119/
16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici , aferenti obiectivului de investitii “ Modernizare infrastructura rutiera locala in comuna Petresti, judetul Dambovita”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

118/
16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici , la terminarea lucrarilor , aferenti proiectului„ Reabilitare, modernizare si dotare Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati din comuna Petresti, judetul Dambovita”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

117/
16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului pentru implementarea proiectului intitulat „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

116/
16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind mandatarea specială a reprezentantului unității administrativ- teritoriale Petresti în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

115/
16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotizaţiei lunare pentru anul 2023 cătreAsociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Dâmbovița”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

114/
16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de actiuni de interes local pentru beneficiarii de ajutor social.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

113/
15.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind infiintarea unei parcari smart, cu autotaxare, statie de incarcare a masinilor electrice, cu supraveghere video 24/24, independent energetic pentru tiruri si autoturisme in satul Petresti.
Consilier
Nae Victor

112/
08.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobare PUZ , pentru suprafata de 1240 mp situata in intravilanul Comunei Petresti, sat Gherghesti, pentru „ Construire spalatorie auto”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

111/
23.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modernizarea Centrului civic al comunei Petresti, intre primaria Petresti si sediul Politiei prin: santuri cu rigole dalate, pavarea sau asfaltarea acostamentului, amenajarea peisagistica(pomi arbusti, iarba , flori,…) lampadare smart, cosuri de gunoi, cismele cu tasnitori, marcarea corespunzatoare a trecerilor de pietoni (inclusive marcaje colorate si cu denivelari pentru reducerea vitezei autovehiculelor , semnalizarea cu lumina intermitenta si iluminare smart a acestora pe timp de noapte), asigurare wifi 24/24.
Consilier
Nae Victor

110/
22.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind Reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din comuna Petresti, in anul scolar 2023 - 2024.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

109/
19.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii in trim IV anul 2022.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

108/
12.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2022 - februarie 2023.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

107/
10.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind monitorizarea calitatii mediului, zgomot si noxe in zona centrala - farmacia umana - a satului Petresti.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

106/
10.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind infiintarea unei parcari gratuite pentru tiruri si autoturisme in satul Petresti.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

105/
10.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii in trim IV anul 2022.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

104/
28.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
referitor la aprobarea depunerii proiectului “Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente” în vederea obținerii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 - Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

103/
24.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

102/
24.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente, chirii si alte venituri, datorate bugetului local de catre persoanele fizice si juridice de pe raza administrative teritoriala a comunei Petresti.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

101/
21.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de dezmembrare a unui imobil teren, pasune, in suprafata de 751340 mp situat in Comuna Petresti, sat Petresti, înscris în C.F. nr. 75365 –proprietate publica a comunei Petresti.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

100/
21.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea burselor şcolare, pentru anul scolar 2022-2023, elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Petresti, judetul Dambovita.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

99/
18.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii in trim IV anul 2022.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

98/
12.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la bransarea gratuita la sistemul public de alimentare cu apa si/sau de canalizare, a familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, respectiv care au media veniturilor banesti nete lunare sub salariul minim brut pe tara garantat la plata pe membru de familie.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

97/
12.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la montarea pe stalpii de curent, de insemne intocmai cu drapelul national si drapelul european, pe drumurile principale din satele componente ale comunei Petresti.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

96/
10.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici , aferenti proiectului„ Amenajare parcare sediu primarie”
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

95/
10.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind participarea comunei Petrești, județul Dâmbovița În cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete cu proiectul „Realizare piste de biciclete în comuna Petrești, județul Dâmbovița”
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

94/
10.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind atestarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniu public al Comunei Petreşti, județ Dâmbovița.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

93/
03.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării în cadrul proiectului “Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public în Comuna Petrești, Județul Dâmbovița” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local, Investiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS / alte infrastructuri TIC.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

92/
26.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind scoaterea unor bunuri imobile din inventarul domeniului public al Comunei Petreşti, județ Dâmbovița, ca urmare a pieirii bunurilor.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

91/
15.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “ Amenajare teren Scoala gimnaziala Gherghesti”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

90/
15.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “ Amenajare teren Centru de zi”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

89/
15.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea anularii HCL nr. 25/27.03.2020 si a contractului de vanzare cumparare nr. 2651/28.05.2021.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

88/
15.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului de investitii pentru proiectul “EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN SATELE PETRESTI, PUNTEA DE GRECI SI COADA IZVORULUI”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

87/
15.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici , aferenti obiectivului de investitii “ Santuri dalate si podete pe strada Luncii, sat Greci, judetul Dambovita”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

86/
15.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii in trim III anul 2022.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

85/
15.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contul de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2022 semestrul II.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

84/
15.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea amplasarii unor indicatoare de circulatie si a montarii unor limitatoare de viteza in zonele cu potential ridicat de circulatie rutiera si pietonala de pe raza comunei Petresti, judetul Dambovita.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

83/
01.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a "Centrului de zi pentru copii “.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

82/
01.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind infiintarea “Centrului de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, pentru persoane adulte cu dizabilitati, Petresti” si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al “Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, pentru persoane adulte cu dizabilitati, Petresti”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

81/
19.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investitia „ Construire gard-Scoala Puntea de Greci, Comuna Petresti”
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

80/
19.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investitia „Reabilitare stadion comuna”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

79/
19.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investitia „Extindere retea de distributie gaze naturale in comuna Petrest cu localitatile apartinatoare Petresti, Potlogeni Deal, Ionesti, Gherghesti, Greci, Puntea de Greci si Coada Izvorului”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

78/
19.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii in trim III anul 2022.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

77/
19.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind asocierea comunei Petresti, prin Consiliul Local Petresti, cu judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita, pentru realizarea in comun a investitiei „Infiintare drum de centura in comuna Petresti, judetul Dambovita – Lot 1 (km 0+000 – km 1+050)”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

76/
19.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Petresti in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale Petresti din comuna Petresti, judetul Dambovita.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

75/
10.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Petresti in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Petresti din comuna Petresti, judetul Dambovita, pentru anul scolar 2022-2023.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

74/
02.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada septembrie 2022-noiembrie 2022.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

73/
02.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind arborarea drapelului national al Romaniei, pe drumurile principale din satele componente ale comunei Petresti.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

72/
02.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cooperarii / colaborarii comunei Petresti cu Asociatia de Vanatoare si Pescuit Sportiv Stejarul, gestionarul fondului cinegetic nr.2 Morteni.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

70/
20.07.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea folosirii temporare a terenurilor situate in UAT Comuna Petresti necesare realizării investițiilor „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, in perioada 2014-2020”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

69/
19.07.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cooperării/colaborării comunei Petresti cu Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Bucuresti, gestionarul fondului cinegetic nr. 5 Jugureni
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

68/
19.07.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cooperării/colaborării comunei Petresti cu Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Dâmbovița, gestionarul fondului cinegetic nr. 1.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

67/
19.07.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cooperării/colaborării comunei Petresti cu Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Dâmbovița, gestionarul fondului cinegetic nr. 3 Gaesti.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

66/
19.07.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe trim. III.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

65/
19.07.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL nr. 6/31.01.2022 privind sustinerea financiara a Parohiei Gherghesti în anul 2022 cu suma de 5.000 lei
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

64/
19.07.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL nr. 1/31.01.2022 privind sustinerea financiara a Parohiei Greci în anul 2022 cu suma de 10.000 lei
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

63/
19.07.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL nr. 3/31.01.2022 privind sustinerea financiara a Parohiei Petresti în anul 2022 cu suma de 10.000 lei
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

62/
28.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Petresti, judetul Dambovita, pentru perioada 2021 - 2027.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

61/
22.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a principalilor indicatori tehnico-economici , aferenti obiectivului de investitii „ Infiintare drum de centura in comuna Petresti , judetul Dambovita-Lot 2.

Deviz Lot 2
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

60/
22.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a principalilor indicatori tehnico-economici , aferenti obiectivului de investitii „ Infiintare drum de centura in comuna Petresti , judetul Dambovita-Lot 1 (Km 0+000 – Km 1+050)”.

Deviz Lot 1
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

59/
22.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim. III anul 2022
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

58/
10.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării în cadrul proiectului “Înființare piste de biciclete, pe strada Principală (DN61), în satele Gherghești și Greci din comuna Petrești, județul Dâmbovița” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local, Investiția I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

57/
10.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea preluarii temporare din administrarea Statului Roman-Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prin C.N.A.I.R S.A. –D.R.D.P Bucuresti in administrarea Consiliului Local Petresti a tronsonului aferent DN 61, aflat in traversarea comunei Petresti, satele Greci si Gherghesti, judetul Dambovita in vederea obtinerii finantarii si realizarii obiectivului de investitii “Infiintare piste de biciclete pe strada principal(DN 61) in satele Gherghesti si Greci din comuna Petresti, judetul Dambovita”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

56/
24.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind convocarea adunarii proprietarilor de teren din comuna Petresti, în vederea desemnarii unui reprezentantant al acestora in Comisia Comunala de Fond Funciar Petresti.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

55/
24.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie 2022- august 2022.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

54/
24.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind incetarea Contractului cadru de inchiriere a suprafetelor de izlazuri comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti, inregistrat cu nr. 5674/31.05.2016 incheiat intre Comuna Petresti si Asociatia crescatorilor de animale Dedu- Petresti.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

53/
24.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aferenti obiectivului de investitii “ Santuri dalate si podete pe strada Luncii, sat Greci, judetul Dambovita” + anexa deviz general.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

52/
24.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea persoanei care va tine Registrul de evidenta a datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garantiilor locale ale comunei Petresti.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

51/
24.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2021 + anexa 1 si 2.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

50/
13.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea listei de investitii pentru anul 2022.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

49/
05.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea Scrisorii de garantare de la FNGCIMM in vederea garantarii obligatiilor de plata a a avansului pentru implementarea proiectului intitulat „MODERNIZARE INFRASTRACTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

48/
18.04.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim II anul 2022.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

47/
18.04.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii S.A. , a amplasamentului pentru obiectivul de investitii “ Construire si dotare dispensar medical, in sat Ionesti, comuna Petresti, judetul Dambovita”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

46/
18.04.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Nastase Nicolae si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local Petresti.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

45/
18.04.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru proiectul „ Extindere retea de distributie gaze naturale in comuna Petresti cu localitatile apartinatoare Petresti, Potlogeni Deal, Ionesti, Gherghesti, Greci, Puntea de Greci si Coada Izvorului” + Anexe.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

44/
22.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru comuna Petresti.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

43/
22.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind repartizarea Daciei Logan catre S.P.C.L.E.P. Petresti si S.V.S.U Petresti.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

42/
22.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim. I anul 2022.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

41/
22.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici , aferenti proiectului „ Construire si dotare dispensar medical un sat Ionesti, comuna Petresti, judetul Dambovita”.

Anexă
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

40/
22.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico economici pentru investitia „ Extindere retea de distributie gaze naturale in comuna Petresti cu localitatile apartinatoare Petresti, Potlogeni Deal, Ionesti, Gherghesti, Greci, Puntea de Greci si Coada Izvorului”

Anexă
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

39/
16.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru „Servicii mobile de acordare a hranei-masa pe roti, in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala, compartiment din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petresti.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

38/
16.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Centrului de zi pentru persoane varstnice “Bunicii comunitatii Petresti” in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala, compartiment din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petresti.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

37/
14.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea , prin act aditional, a Contractul cadru de inchiriere a suprafetelor de izlazuri comunale aflate in domeniul public al comunei Petresti, inregistrat cu nr. 5665/31.05.2016 incheiat intre Comuna Petresti si Asociatia crescatorilor de animale “ Tanase - Petresti”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

36/
10.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind refacerea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de investiții „Infiintare drum de centura in comuna Petresti , judetul Dambovita”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

35/
10.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordul de principiu in vederea asocierii Comunei Petresti , prin Consiliul Local Petresti cu judetul Dambovita , prin Consiliul Judetean Dambovita, pentru implementarea investitiei „ Drum de legatura pentru cresterea accesibilitatii in zona urbana a orasului Gaesti”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

34/
10.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului referitor la conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Petresti in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea de retele de comunicatii electronice in subteran.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

33/
02.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

32/
28.02.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara 28. Februarie 2022.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

31/
28.02.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea si completarea HCL nr.72/28.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Petresti ca membru al comisiei de evaluare a probei de interviu in vederea desfasurarii concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct al Scolii Gimnaziale Petresti din comuna Petresti, judetul Dambovita.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

30/
28.02.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea consilierilor locali, membrii ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Petresti.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

29/
16.02.2022

Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Corbeanu Ion si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local Petresti. Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

28/
11.02.2022

Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada martie 2022- mai 2022 Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

27/
11.02.2022

Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii unor terenuri in folosinta gratuita pentru constructii locuinta, conform Legii nr. 15/2003 Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

26/
11.02.2022

Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, pe toata durata de existenta a investitiei, a unei suprafete de 16 mp din imobilul teren intravilan , CF 72547 localitatea Ionesti, apartinand domeniului public al comunei Petresti, in vederea amplasarii Sirenei S AV 028 in cadrul proiectului „ Sistem informational pentru managementul integrat al apelor-etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane`` Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

25/
11.02.2022

Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, pe toata durata de existenta a investitiei, a unei suprafete de 16 mp din imobilul teren intravilan , CF 72554 localitatea Greci, apartinand domeniului public al comunei Petresti, in vederea amplasarii Sirenei S AV 029 in cadrul proiectului „ Sistem informational pentru managementul integrat al apelor-etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

24/
02.02.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Petresti nr 73/04.11.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru proiectul “Extindere retea canalizare in satele Petresti, Puntea de Greci si Coada Izvorului”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

23/
27.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind completarea Consiliului Local prin alegerea delegatilor satesti pentru satele Coada Izvorului si Potlogeni Deal
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

22/
21.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local si a listei de investitii pentru anul 2022.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

21/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind modificarea criteriilor de acordare a burselor şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi numărul acestora pentru anul scolar 2021-2022
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

20/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii unor terenuri in folosinta gratuita pentru constructii locuinta, conform Legii nr. 15/2003
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

19/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind infiintarea serviciului social furnizat in comunitate: „Servicii mobile de acordare a hranei-masa pe roti- pentru beneficiarii Centrului de zi pentru persoane varstnice “Bunicii comunitatii Petresti” si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru „Servicii mobile de acordare a hranei-masa pe roti- pentru beneficiarii Centrului de zi pentru persoane varstnice “Bunicii comunitatii Petresti” , in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala, compartiment din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petresti
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

18/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Centrului de zi pentru persoane varstnice “Bunicii comunitatii Petresti” in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala, compartiment din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petresti
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

17/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind mentinerea , la nivelul aferent lunii decembrie 2021, a salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale” Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petresti si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Petresti
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

16/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, pe anul 2022, la nivelul comunei Petresti, judetul Dambovita
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

15/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind aprobare PUZ , pentru suprafata de 34.087 mp situata in extravilanul Comunei Petresti, sat Petresti, categoria de folosinta arabil , avand NC 75334 pentru „ Exploatare agregate minerale cu realizare bazin piscicol”
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

14/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului „ EDU Act-Acces unitar la educatie de calitate”SMIS 154476, proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman “ Axa prioritara 6-Educatie si competente, prioritatea de investitii -10.i
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

13/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici , aferenti proiectului „Reabilitare, modernizare si dotare Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati din comuna Petresti, judetul Dambovita”
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

12/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Consiliul Local Petresti şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Dâmboviţa
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

11/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea financiara a unor manifestari culturale, artistice, sportive si educative organizate de Consiliul Local Petresti , in anul 2022
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

10/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei sportive „Vulturii Sperantei Petresti” în anul 2022
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

9/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei sportive „ Vointa Ionesti” în anul 2022
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

8/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei sportive „ Neajlovul Puntea de Greci” în anul 2022
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

7/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei sportive „ Coada Izvorului” în anul 2022
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

6/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind sustinerea financiara a Parohiei Gherghesti în anul 2022 cu suma de 5.000
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

5/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind sustinerea financiara a Parohiei Potlogeni în anul 2022 cu suma de 20.000 lei
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

4/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind sustinerea financiara a Parohiei Puntea de Greci în anul 2022 cu suma de 10.000 lei
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

3/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind sustinerea financiara a Parohiei Petresti în anul 2022 cu suma de 10.000 lei
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

2/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind sustinerea financiara a Parohiei Ionesti în anul 2022 cu suma de 20.000 lei
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

1/
07.01.2022

ANUNȚ
Proiect de hotarare privind sustinerea financiara a Parohiei Greci în anul 2022 cu suma de 10.000 lei
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel