ANUNȚURI PUBLICE


VEZI TOATE ANUNȚURILE PUBLICE ALE PRIMĂRIEI PETRESTI DIN ANUL 2023

28
Dec
 Descarcă‍

ANUNȚ 2 - INTENTIA DE DOCUMENTARE

S.C. CANDID COM, cu sediul in judetul Dambovita, comuna Petresti, sat Ionesti, strada Principala, nr. 35, titulara a programului PUZ - CONSTRUIRE SALON EVENIMENTE P SI HOTEL P+2, judet Dambovita, comuna Petresti, sat Ionesti, strada Neajlov, nr. 3, NC/CF 77809, anunta publicul interesat asupra INTENTIEI DE DOCUMENTARE pentru planul / programul mentionat.
21
Dec
 Descarcă‍

ANUNȚ SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul privind actualizarea redeventei contractelor de închiriere a islazurilor comunale aflate în domeniul public al comunei Petresti pentru anul 2024.
18
Dec
 Descarcă‍

ANUNȚ 1 - INTENTIA DE ELABORARE

S.C. CANDID COM S.R.L., cu sediul in judetul Dambovita, comuna Petresti, sat Ionesti, strada Principala, nr. 35, titulara a programului PUZ - CONSTRUIRE SALON EVENIMENTE P SI HOTEL P+2, judet Dambovita, comuna Petresti, sat Ionesti, strada Neajlov, nr. 3, NC/CF 77809, anunta publicul interesat asupra INTENTIEI DE ELABORARE pentru planul / programul mentionat.

22 Nov.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul privind Reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din comuna Petresti, in anul scolar 2024 - 2025.

22 Nov.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul privind aprobarea unui numar de 45 asistenti personali și persoanelor cu handicap grav pentru anul 2024.

20 Nov.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul privind aprobarea cotizatiei Comunei Petresti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Management integrat al deseurilor în judeţul Dâmboviţa”, pentru anul 2024.

13 Nov.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul privind aprobarea infiintari unui cabinet medical scolar pentru unitatiile de invatamant de pe raza comunei Petresti.

02 Nov.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul privind aprobarea Metodologiei de instituire și colectare a taxei de salubrizare de la utilizatorii noncasnici.

01 Nov.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul privind scoaterea unui bun imobil din inventarul domeniului public al comunei Petresti, judet Dambovita, ca urmare a pieirii.

30 Oct.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul privind infiintarea Serviciului de iluminat public din comuna Petresti si delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de întreținere, mentenanță și reabilitare a sistemelor de iluminat public: iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural , iluminatul ornamental si iluminatul ornamental-festiv în comuna Petresti.

11 Oct.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul privind actualizarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2024.

04 Oct.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente, chirii si alte venituri, datorate bugetului local de catre persoanele fizice si juridice de pe raza administrativ teritoriala a comunei Petresti.

27 Sep.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul de hotarare privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului Gradinita Coada Izvorului, in imobil cu alta destinatie.

18 Sep.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul privind actualizarea si insusirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Petresti.

13 Sep.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul privind aprobarea raportului de evaluare, in vederea vanzarii, a terenului intravilan curti constructii , in suprafata de 51640 mp, situat in sat Ionesti, comuna Petresti, judetul Dambovita.

11 Sep.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul privind atestarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al Comunei Petresti, judet Dambovita.

28 Aug.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul pentru aprobarea tarifelor serviciilor medicale de recuperare practicate de Centru de recuperare neuromotorie de tip ambulatioriu, pentru persoane adulte cu dizabilitati, Petresti.

27 Iul.

2023

 Descarcă‍

ANUNŢ PUBLICITAR PROCEDURĂ PROPRIE

Servicii de organizare seminarii pentru implicarea membrilor comunitatii in problemele sociale “ in cadrul proiectului “ Bunicii comunitatii Petresti”, POCU/436/4/4/127490

17 Iulie.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ SUPUS DEZBATERII PUBLICE - 2 -

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul privind trecerea unor terenuri, cu categoria de folosinta pasune, din domeniul public in domeniul privat al comunei Petresti, judetul Dambovita.

17 Iulie.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ SUPUS DEZBATERII PUBLICE - 1 -

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului - teren– Şcoala Generală cu clasele I-IV Puntea de Greci, în imobil cu altă destinaţie.

07 Iulie.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul privind aprobarea alipirii a doua imobile - terenuri, situate in sat Petrești, apartinand domeniului privat al comunei Petrești, intr-un corp funciar nou identificat cu nr. cadastral 75899, avand suprafata de 268 mp.

05 Iulie.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul privind aprobarea initierii elaborarii documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru introducere teren intravilan zona industriala.

27 Iunie.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul pentru aprobarea Regulamentului local privind asociatiile de proprietari din comuna Petresti.

27 Iunie.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul privind inlocuirea actualelor statii pentru calatori si infiintarea altora noi cu statii de calatori SMART, dotate cu panouri fotovoltaice, display interactiv LCD, statie de incarcare a masinilor electrice si supraveghere video 24/24.

27 Iunie.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul privind modernizarea si cresterea sigurantei in trafic pe DN 61, Centru civic al comunei Petresti, intre intersectia cu DC 89 si intersectia cu DJ 611, prin amenajarea a doua sensuri giratorii in aceste doua intersectii, separarea directiilor de mers, modernizarea trecerii de pietoni de la intersectia cu str. Bisericii, reinfiintarea trecerilor de pietoni de la intersectia cu str. Fermei si cea de la Fabrica de Confectii, semnalizarea corespunzatoare a acestora, inclusiv iluminare smart pe timpul noptii.

14 Iun.

2023

 Descarcă‍

ANUNŢ PUBLICITAR

privind achiziţionarea de lucrari pentru investitia
„Reabilitare santuri prin dalare si inlocuire podete in satul Petresti, pe DN 61”

19 Mai.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștința generală faptul că a fost elaborat proiectul privind aprobarea aderarii Comunei Petresti la ASOCIATIA G.A.L. MICROREGIUNEA DAMBOVITA SUD - VESTE pentru perioada de programare PNDR 2023 - 2027.

20 Apr.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștința generală faptul că a fost elaborat proiectul pentru infiintarea Serviciului Public Local de Gospodarie Comunala al comunei Petresti.

15 Mar.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștința generală faptul că a fost elaborat proiectul privind declararea de utilitate publica si interes local a lucrarilor obiectivului de investitii „Infiintare drum de centura in comuna Petresti, judetul Dambovita-Lot 1 (Km 0+000 – Km 1+050)”.

15 Mar.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștința generală faptul că a fost elaborat proiectul privind actualizarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2024.

10 Feb.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștința generală faptul că a fost elaborat proiectul privind aprobarea concesionării prin licitație publică a iazurilor comunale.

07 Feb.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art.11. din O.G. nr.28/2008, privind Registrul Agricol, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștința cetățenilor comunei Petrești și persoanelor cu domiciliul în alte localități care dețin bunuri pe raza comunei, perioadele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în Registrul Agricol, astfel...

26 Ian.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primaria comunei Petresti judetul Dambovita supune dezbaterii publice proiectul de hotarare privind aprobarea cotizaţiei lunare pentru anul 2023 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Management integrat aldesurilor in judetul Dambovita”

26 Ian.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primaria comunei Petresti judetul Dambovita supune dezbaterii publice proiectul de hotarare privind aprobarea taxei de habitat pentru anul2023, pana la aprobarea noilor taxe de salubrizare potrivit prevederilor OUG nr. 133/2022.

10 Ian.

2023

 Descarcă‍

ANUNȚ

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică si a art. 39, alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul privind aprobarea bugetului local pe anul 2023.

VEZI TOATE ANUNȚURILE PUBLICE ALE PRIMĂRIEI PETRESTI DIN ANUL 2022


RPL 2021

Model si Anunt RPL 2021

DEZBATERE PUBLICĂ - 2021

Consiliul Local Petrești
S.V.S.U (Situații de Urgență)
TAXE ȘI IMPOZITE
VEZI TOATE ANUNȚURILE PUBLICE ALE PRIMĂRIEI PETRESTI DIN ANUL 2021

VEZI TOATE ANUNȚURILE PUBLICE ALE PRIMĂRIEI PETRESTI DIN ANUL 2020