Componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

Componenţa comisiilor de specialitate este următoarea:

1. Comisia juridică, administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești:
~ ION CONSTANTIN - Președinte
~ CONSTANTIN NICOLAE - Secretar
~ TINCU MARINELA ALINA - Membru
~ GEORGESCU GHEORGHE - Membru
~ STANCULEANU MARIAN - Membru

2. Comisia economică, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, protecția mediului:
~ BAN CONSTANTIN - Președinte
~ STANCULEANU LUCIAN - Secretar
~ ENE NICU - Membru
~ NASTASE NICOLAE - Membru
~ STOICA NICULAIE - Membru

3. Comisia social-culturală, învățământ, culte, sănătate și familie, muncă și protecție socială:
~ MOCAITA MARIANA - Președinte
~ RADU MARIANA - Secretar
~ ILIE DUMITRU - Membru
~ ROTARU CATALIN - Membru
~ STANCU ION - Membru