PROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice pe anul 2023

Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice pe anul 2022
Nr. crt. Denumire Proiect Inițiator

112/
08.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobare PUZ , pentru suprafata de 1240 mp situata in intravilanul Comunei Petresti, sat Gherghesti, pentru „ Construire spalatorie auto”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

110/
22.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind Reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din comuna Petresti, in anul scolar 2023 - 2024.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

103/
24.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

102/
24.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente, chirii si alte venituri, datorate bugetului local de catre persoanele fizice si juridice de pe raza administrative teritoriala a comunei Petresti.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

94/
10.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind atestarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniu public al Comunei Petreşti, județ Dâmbovița.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

92/
26.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind scoaterea unor bunuri imobile din inventarul domeniului public al Comunei Petreşti, județ Dâmbovița, ca urmare a pieirii bunurilor.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

84/
15.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea amplasarii unor indicatoare de circulatie si a montarii unor limitatoare de viteza in zonele cu potential ridicat de circulatie rutiera si pietonala de pe raza comunei Petresti, judetul Dambovita.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

83/
01.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a "Centrului de zi pentru copii “.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

82/
01.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind infiintarea “Centrului de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, pentru persoane adulte cu dizabilitati, Petresti” si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al “Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, pentru persoane adulte cu dizabilitati, Petresti”.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

62/
28.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Petresti, judetul Dambovita, pentru perioada 2021 - 2027.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

39/
16.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru „Servicii mobile de acordare a hranei-masa pe roti, in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala, compartiment din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petresti.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

38/
16.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Centrului de zi pentru persoane varstnice “Bunicii comunitatii Petresti” in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala, compartiment din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petresti.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

34/
10.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului referitor la conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Petresti in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea de retele de comunicatii electronice in subteran.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel

33/
02.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023.
Primar Ing.
Andrei Lucian Daniel